Administrator nerezident – Declaratii fiscale – Contributii

Intrebare: Societatea noastra are incheiat un contract de administrare cu o persoana fizica nerezidenta. Pana anul trecut (2010) am retinut doar impozit pe venit si l-am declarat in declaratia 100. Incepand cu anul 2011 in nomenclatorul creantelor fiscale prevazut in declaratia 100 nu mai este cuprins si impozitul pe salarii. Cum declaram impozitul pe venit retinut administratorului nerezident? In declaratia 112 se cere CNP/NIF si fiind o declaratie nominala nu putem inregistra sumele platite administratorului strain. Totodata ce se intampla din punct de vedere a contributiilor sociale trebuie sa platim in cazul acesta?

Raspuns:

Impozit pe venit

Conform art. 115 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, veniturile reprezentând remuneraţii primite de nerezidenţi ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române se impoziteaza in Romania indiferent daca sunt primite in tara sau in strainatate. Potrivit prevederilor art. 116 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române, impozitul se calculeaza potrivit art. 57 din Codul fiscal.

Potrivit normelor de aplicare ale art. 88 din Codul fiscal, in cazul in care veniturile din activitati dependente primite de persoane nerezidente sunt platite de un angajator rezident, aceste venituri sunt impuse in Romania.

Astfel in cazul in care vorbim despre un contract de administrare, in opinia noastra veniturile platite sunt asimilate salariilor si se impoziteaza potrivit art. 57 din Codul fiscal.

Contributii sociale

Potrivit prevederilor art. 2963 lit. b) din Codul fiscal, persoanele fizice nerezidente care realizează, pe teritoriul României, veniturile prevăzute la art. 2963 lit. a) din Codul fiscal și care, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, sunt obligate la plata contribuțiilor sociale prevăzute în titlul IX2 din Codul fiscal sunt incluse in categoria contribuabililor la sistemele de asigurari sociale din Romania. Prin instrumente juridice internaționale se înțelege regulamentele comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și acordurile și convențiile în domeniul securității sociale la care România este parte.

In temeiul Titlului IX indice 2 din Codul fiscal, pentru indemnizatiile primite de administratori se vor datora urmatoarele contributii: contributia de asigurari sociale de sanatate (individuala – potrivit art. 296 indice 4 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal , si datorata de angajator – potrivit art. art. 296 indice 5 alin. (1) din Codul fiscal); contributia pentru concedii si indemnizatii – potrivit art. 296 indice 16 alin. 3 lit. b) din Codul fiscal. Contributiile de asigurari sociale pentru somaj (componenta individuala si cea datorata de angajator) si contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se datoreaza asupra veniturilor in bani realizate administratori.

In cazul in care administratorul nerezident este cetatean al unui stat membru UE sunt aplicabile Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala.

Conform art.11 din Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, lucratorii care se deplaseaza pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa faca obiectul unei singure legislatii in materie de securitate sociala. Regula stabilita de Regulamentul nr. 883/2004 este ca sistemul de securitate sociala aplicabil celor care se deplaseaza in interes de serviciu dintr-un stat membru in alt stat membru este sistemul de securitate aplicabil stabilit de legislatia statului membru in care se afla noul loc de munca.

Declaratii fiscale

In opinia noastra, persoana fizica avea obligatia de inregistrare fiscala in termen de 30 de zile de la obtinerii primului venit, in baza alin. (1) lit. c) si alin. (6) al art. 72 din Codul de procedura fiscala, in vederea atribuirii unui numar de identificare fiscala de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Ulterior, consideram ca platitorul de venituri are obligatia depunerii atat a declaratiei 112 cat si a declaratiei 210.

Prin exceptie, persoana care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru, pentru un angajator care isi desfasoara in mod obisnuit activitatile in acest stat membru, si care este detasata de angajatorul respectiv in alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continua sa fie supusa legislatiei primului stat membru, cu conditia ca durata previzibila a activitatii sa nu depaseasca douazeci si patru de luni si sa nu fi fost trimisa sa inlocuiasca o alta persoana.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.