Prestari servicii reparatie utilaje in Republica Moldova. Aspecte TVA, impozit pe profit si retinere impozit pe veniturile nerezidentilor

Intrebare: Am urmatoarea problema: Am emis o factura de prestari servicii (reparatii utilaje agricole) catre o persoana juridica din Republica Moldova, platitoare de TVA. Firma din Republica Moldova plateste factura mai putin 15% (impozit nerezidenti). Cum inregistrez acest lucru in contabilitate? Trebuie sa inregistrez contractul la finante? Trebuie sa depun declaratie la finante cu privire la impozitul retinut?

Raspuns:

Din punct de vedere fiscal, înţelegem că societatea dvs. a efectuat o prestare de servicii către o persoană juridică din Republica Moldova şi că această prestare a fost utilizată şi exploatată efectiv în Republica Moldova. Din punct de vedere al TVA înţelegem că beneficiarul serviciilor este o persoană impozabilă şi drept urmare potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) din Codul fiscal locul prestării serviciilor se consideră a fi la beneficiar, factura fiind emisă fără TVA operaţiunea fiind neimpozabilă în România.

Întrucât nu aţi precizat acest aspect în textul întrebării considerăm necesar de menţionat faptul că, în cazul în care aceasta prestare de servicii s-ar fi realizat efectiv pe teritoriul României, atunci societatea dvs. ar fi avut obligaţia emiterii facturii cu TVA întrucât, potrivit prevederilor art. 133 alin. (7) din Codul fiscal, operaţiunea ar fi fost impozabilă în România iar persoana obligată la plata TVA ar fi fost societatea dvs.. Mai mult decât atât, în cazul în care prestarea efectivă a serviciilor s-ar fi realizat în România considerăm că nu se impunea reţinerea la sursă a impozitului plătit în Republica Moldova.

În ceea ce priveşte impozitul reţinut în Republica Moldova, potrivit prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Republica Moldova, considerăm că în cazul în care aţi fi prezentat plătitorului de venit din Republica Moldova un certificat de rezidenţă fiscală care să ateste faptul că societatea dvs. este o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit rezidentă în România, acesta nu ar fi trebuit să mai reţină impozit pe veniturile nerezidenţilor, întrucât potrivit prevederilor art. 7 din Convenţie aceste venituri se impozitează în statul de rezidenţă a beneficiarului venitului, adică în România. În situaţia de faţă considerăm că ar trebui să analizaţi şi să verificaţi împreună cu partenerul din Republica Moldova posibilitatea de recuperare a impozitului plătit în cazul în care furnizaţi un certificat de rezidenţă fiscală.

În ceea ce priveşte obligaţia înregistrării contractelor încheiate cu nerezidenţii, potrivit prevederilor OMEF 2310/2007, considerăm că se înregistrează la autoritatea fiscală doar acele contracte în care persoanele juridice române au calitatea de plătitor de venituri şi doar în cazul prestărilor de servicii realizate efectiv pe teritoriul României şi pentru care există posibilitatea apariţiei unui sediu permanent. În concluzie, considerăm că societatea dvs. nu are o obligaţie de această natură în ceea ce priveşte contractul de prestări servicii la care faceţi referire în întrebarea dvs.

În ceea ce priveşte declaraţia privind impozitul reţinut la sursă pe veniturile nerezidenţilor, de asemenea această declaraţie se depune doar în situaţia în care persoana juridică din România are calitatea de plătitor de venituri şi se depune doar în situaţiile în care societatea din România are obligaţia reţinerii de impozit pe veniturile nerezidenţilor, chiar dacă impozitul este 0. În concluzie, considerăm că societatea dvs. nu are o obligaţie de această natură în ceea ce priveşte contractul de prestări servicii la care faceţi referire în întrebarea dvs.

Din punct de vedere contabil, în situaţia de faţă considerăm că această operaţiune se înregistrează în contabilitate în felul următor:

411 „Clienţi”            =         704 „Venituri din prestări servicii” – cu valoarea serviciilor prestate

5124 „Conturi curente la bănci”   =         411 „Clienţi” – cu valoarea încasată

461 Analitic distinct impozit reţinut în Republica Moldova  =         411 „Clienţi” – cu valoarea impozitului reţinut

În cazul în care recuperaţi contravaloarea impozitului de la partenerul extern, în urma prezentării certificatului de rezidenţă fiscală, acest cont 461 se poate închide în corespondenţă cu contul 5124. În caz contrar, acest cont 461 se poate închide în corespondenţă cu contul 441 în măsura în care puteţi beneficia de credit fiscal în România la plata impozitului pe profit pentru contravaloarea impozitului plătit în Republica Moldova.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.