Ajustare TVA in cazul unor bunuri deteriorate accidental

Intrebare: Societatea noastra contracteaza un prestator extern pentru servicii de transport. La un transport de bunuri echipamentul societatii este lovit si se strica o piesa pe care putem sa o inlocuim si echipamentul se poate folosi in continuare. Despagubirile pentru piesa respectiva, pe care le suporta transportatorul, se factureaza cu sau fara TVA?

Raspuns:

Potrivit art. 137 alin. (3) din Codul fiscal nu sunt incluse in baza de impozitare:

b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, penalizările şi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă sunt percepute peste preţurile şi/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;

Cu toate acestea, potrivit art. 129 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal,

(4). Sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată următoarele:

a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul  activităţii economice a persoanei impozabile  în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane,  pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parţial;

b) serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu ori al personalului acesteia, sau pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice.

In acest sens, intrucat sumele cu pricina sunt imputabile societatii de transport consideram ca are loc o prestare de servicii cu plata si apare astfel obligatia colectarii TVA. Potrivit art. 1551 alin. (2) persoana înregistrată conform art. 153 trebuie să autofactureze, în termenul prevăzut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine. Potrivit normelor metodologice de aplicare aferente, autofactura pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine trebuie emisă numai dacă operaţiunile în cauză sunt taxabile şi numai în scopul taxei.

Astfel, consideram ca se va emite o autofactura de catre compania dvs. pentru contravaloarea serviciilor de reparatii prin care se colecteaza TVA si prin care se inregistreaza prestarea catre sine. Catre societatea de transport se emite un document de decontare pentru contravaloarea bunurilor inclusiv TVA.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.