Impozitare venituri din cedarea titlurilor de participare

Intrebare: Un SRL este detinut de o persoana juridica straina. In cazul in care persoana juridica straina vinde partile sociale catre o persoana juridica romana ce implicatii fiscale sunt?

Raspuns:

Conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele juridice straine care obtin venituri din din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri. Orice persoana juridica straina care obtine venituri din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana are obligatia de a declara si plati impozit pe profit, potrivit art. 34 şi 35 din Codul fiscal. Orice persoana juridica straina poate desemna un imputernicit pentru a indeplini aceste obligatii.

Conform prevederilor art. 30 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) obţinute de persoanele juridice straine, obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului atunci cand cumparatorul este o persoana juridica romana sau o persoana juridica straina care are un sediu permanent inregistrat fiscal în Romania la momentul tranzactiei.

Conform pct.13 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa justifice in Romania dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala eliberat de statul respectiv. Daca nerezidentul, persoana juridica straina,beneficiar al venitului de natura castigului de capital, prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatile fiscale ale statului de rezidenta, veniturile de aceasta natura se impun potrivit prevederilor articolului intitulat “Castiguri de capital” din conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statul de rezidenta al beneficiarului acestui venit.

In conditiile aplicarii prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri, consideram ca persoanei juridice straine care realizeaza venituri din cesionarea titlurilor de participare nu-i revin obligaţiile declarative prevazute la art.30 din Codul fiscal.

Castigurile din vanzarea-cesionarea de titluri de participare, inclusiv cele obtinute in conditiile mentionate la alineatele precedente, se determina ca diferenta intre veniturile realizate din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare si costul de achizitie al acestora, inclusiv orice comisioane, taxe sau alte sume platite, aferente achizitionarii unor astfel de titluri de participare.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.