Primire intarziata factura achizitie intracomunitara. In ce declaratie 390 trebuie raportata

Intrebare: Daca in data de 15 octombrie am primit o factura pentru o achizitie intracomunitara cu data de 25 septembrie 2011, tinand cont ca inchiderea contabila a lunii septembrie s-a facut pe data de 5 octombrie, o pot declara in declaratia 390 a lunii octombrie pentru a reconcilia declaratia cu jurnalele sau trebuie declarata in declaratia 390 a lunii septembrie?

Raspuns:

Potrivit instructiunilor de completare a declaratiei 300 aprobate prin OMFP 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, la randurile 5 si 17 se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari, privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de către beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, şi taxa pe valoarea adaugata aferentă, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Se inscriu si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Potrivit instructiunilor de completare a declaratiei 390 aprobate prin OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, la sectiunea „achizitii intracomunitare de bunuri” – se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabila care depune declaratia este obligata la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal, si pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna calendaristica respectiva, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri pentru achizitii intracomunitare de bunuri.

Potrivit art. 135 din Codul fiscal, in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. Prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1) din Codul fiscal sau, după caz, la data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin.(4) din Codul fiscal, daca factura sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

In concluzie este irelevant momentul la care receptionati factura. Achizitia intracomunitara se declara in declaratiile aferente lunii in care intervine exigibilitatea TVA, adica luna in care a fost emisa factura in cazul dvs.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.