Stornare operatiune intracomunitara. Declaratia 300 si 390

Intrebare: O firma a emis facturi de vanzare catre un client din Italia in lunile aprilie,mai,iulie,august ,septembrie,facturi scutite de Tva cf Codului fiscal art 143,alin2,lit a. Aceste facturi au fost raportate in Declaratia 390 si in Decontul de TVA. In luna octombrie s-a facut stornarea acestora,in urma unui control de la Garda Financiara deoarece clientul nu este operator intracomunitar. Cum raportez facturile storno in Declaratia 390 si in decontul de TVA?

Raspuns:

În ceea ce priveşte declaraţia 390, potrivit OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, instrucţiuni de completare, la secţiunea „livrări intracomunitare de bunuri” – se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite.

Potrivit instrucţiunilor de completare, declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În declaraţia rectificativă se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări. Ajustările se declară pentru luna calendaristică în care intervine exigibilitatea taxei, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv în luna calendaristică în care regularizarea a fost comunicată clientului.

Întrucât clientul nu deţine calitatea de operator intracomunitar nu se poate aplica scutirea de TVA. Deşi nu menţionaţi acest lucru, probabil facturile au fost stornate cu intenţa de a fi emise altele purtătoare de TVA.  În concluzie, ţinând cont de faptul că operaţiunile respective nu trebuiau declarate în declaraţia 390, considerăm că trebuie corectate declaraţiile respective prin depunerea unor declaraţii rectificative.

În ceea ce priveşte decontul de TVA (declaraţia 300), potrivit OMFP 183/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adaugată”, instrucţiuni de completare, considerăm că raportarea acestor operaţiuni se poate face şi într-un decont ulterior prin raportarea sumelor respective la rândurile de regularizări (rândul 2 pentru stornarea operaţiunilor şi rândul 15 pentru facturile corectate).

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Stornare operatiune intracomunitara. Declaratia 300 si 390

Comments are closed.