Cum putem calcula prejudiciul financiar suferit de o societate ca urmare a neplatii creantelor de catre un client

Intrebare: Dorim sa actionam in instanta un client pentru neplata unei creante comerciale. Cum putem calcula prejudiciul cauzat de acesta ca urmare a neincasarii in termen a creantei respective?

Raspuns:

Din punct de vedere economic neincasarea in termen produce dificultati la nivelul fluxurilor de trezorerie. O abordare pentru a stabili valoarea pagubelor ar putea consta in evaluarea castigului pe care societatea l-a sacrificat din cauza ca nu a dispus de lichiditati pentru evaluarea oportunitatilor la data la care creanta era exigibila.

Un nivel minim de randament pe care societatea l-ar fi putut obtine, indiferent de oportunitatile de investitie, consta in nivelul unui randament sigur constituit din rata de dobanda pentru depozite bancare sau pentru titluri de stat.

In opinia noastra, cea mai corecta abordare ar consta in calcularea costului capitalului societatii si evaluarea valorii daunei prin prisma acestui indicator. Odata stabilit costul capitalului, acesta poate fi capitalizat prin inmultirea cu valoarea creantei neincasate, unde perioada de timp pentru capitalizare este egala cu perioada dintre momentul exigibilitatii creantei si momentul la care se inregistreaza in contabilitate dauna.

Costul capitalului, specific societatii este reprezentat de costul mediu ponderat care ia in considerare costul capitalurilor proprii si costul de indatorare, in cazul in care societatea este finantata prin credite purtatoare de dobanda. Costul capitalului propriu se calculeaza in diverse moduri si va recomand aplicarea modelului CAPM (Capital Asset Pricing Model). Formula modelului este urmatoarea:

Costul capitalului propriu = randamentul fara risc aferent titluri de stat pentru state care au un rating AAA (conferit de marile agentii de rating) plus beta (indicator privind riscul aferent domeniului de activitate al societatii pentru care se calculeaza) inmultit cu prima de risc specifica pietei in care activeaza societatea pentru care se calculeaza. La formula clasica se adauga si o prima de risc specifica pentru faptul ca modelul a fost dezvoltat avand in vedere societati tranzactionate pe bursa de valori, iar o societate necotata prezinta riscuri suplimentare.

Prima de risc este reprezentata de randamentul societatilor care activeaza pe piata din care se scade randamentul considerat sigur, fara risc.

Capitalizarea se face folosind urmatoarea formula: D = Valoare creanta x (Costul mediu ponderat al capitalului, exprimat procentual) ^ numarul de perioade pentru care nu s-a incasat. Daca perioada de referinta este exprimata in luni atunci se trec numarul de luni pentru care nu s-a incasat, dar in acelasi timp se foloseste un cost lunar, prin impartirea la costului mediu ponderat la 12. Daca se calculeaza in functie de numarul de zile, atunci costul mediu ponderat se imparte la 365 si toata fractia se ridica la o putere exprimata in numar de zile.

This entry was posted in Evaluare and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.