Cota TVA activitate de tipografie

Intrebare: Ce cota de TVA aplica o tipografie 9% sau 24%? Cand se considera livrare de bunuri si cand se considera prestare de servicii?

Raspuns:

Pct. 13 alin. (15) din normele de aplicare a Codului fiscal: tiparirea cartilor sau a altor tiparituri poate fi considerata fie o livrare de bunuri, fie o prestare de servicii, in functie de modul de derulare a operatiunilor, astfel:

a) in situatia in care clientul care detine drepturile de editare a unei carti sau a altei tiparituri se limiteaza la a transmite continutul acestora pe hartie, pe CD, discheta sau pe alt suport, iar tipografia se obliga sa tipareasca sau, dupa caz, sa si editeze cartea sau alta tiparitura, utilizand hartia si/sau alte materiale proprii necesare realizarii cartii sau altei tiparituri, se considera ca tipografia realizeaza o livrare de bunuri catre clientul sau, in sensul art. 128 din Codul fiscal, locul livrarii bunurilor stabilindu-se conform prevederilor art. 132 din Codul fiscal;

b) in situatia in care clientul care detine drepturile de editare a unei carti sau a altei tiparituri transmite tipografiei continutul acestora pe hartie, pe CD, discheta sau pe alt suport, precum si hartia necesara realizarii acestora si/sau, dupa caz, alte materiale care servesc la realizarea cartii/tipariturii, se considera ca tipografia realizeaza o prestare de servicii catre clientul sau, in sensul art. 129 din Codul fiscal. Locul prestarii serviciilor, in acest caz, se stabileste conform prevederilor art. 133 alin. (2) sau, dupa caz, art. 133 alin. (5) lit. d) sau alin. (7) lit. a) din Codul fiscal, in functie de statutul beneficiarului.

Astfel, daca clientul furnizeaza, partial sau integral, materiale necesare pentru activitatea de tiparire se considera ca tipografia realizeaza o prestare de servicii. Daca clientul nu furnizeaza niciun material necesar in activitatea de tiparire, ci doar informatia cuprinsa in acestea, se considera ca tipografia realizeaza o livrare de bunuri.

Art. 140 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal prevede ca livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii, se supune cotei reduse de TVA de 9%.

Potrivit pct. 23 alin. (3) din normele metodologice, cota redusa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal se aplica pentru livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, inclusiv pentru cele inregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cartile si manualele scolare sunt tipariturile care au cod ISBN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplica cota redusa pentru livrarea de carti, ziare si reviste care sunt destinate in principal sau exclusiv publicitatii. Prin “in principal” se intelege ca mai mult de jumatate din continutul cartii, ziarului sau revistei este destinat publicitatii. De asemenea, nu se aplica cota redusa a taxei pentru livrarea de carti, ziare si reviste, in cazul in care acestea sunt furnizate pe cale electronica, operatiunile fiind considerate prestari de servicii conform art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.777/2005 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata.

Astfel, rezulta ca orice carti si manuale scolare ce poarta codul ISBN, precum si orice carti, brosuri si publicatii similare, ziare, reviste si manuale scolare, indiferent de continutul, anvergura sau caracteristicile tehnice ale acestora (hartie obisnuita sau speciala, tiparire color sau alb-negru, cu sau fara ilustratii, legate in piele sau impletitura, cu coperta cartonata sau in editie de buzunar etc.) sunt supuse cotei reduse, cu exceptia oricaror astfel de publicatii destinate a fi utilizate in scopuri exclusiv sau majoritar publicitare. In acest sens, majoritar inseamna ca mai mult de 50% din spatiul publicatiei este in scopuri publicitare.

In cazul in care are loc o livrare in conditiile descrise mai sus tipografia aplica procentul de TVA de 9%, iar in cazul in care are loc o livrare care nu respecta conditiile de mai sus sau are loc o prestare de servicii, tipografia va aplica procentul de TVA de 24%.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.