Regimul TVA aplicabil unei tranzactii de vanzare clientela si vad comercial (fond de comert)

Intrebare: O companie din Italia achizitioneaza de la o companie din Romania, clientela si vadul comercial. Va rugam sa ne precizati ce fel de operatiune reprezinta vanzarea fondului comercial, livrare de bunuri sau prestare de servicii? Operatiunea in cauza este sau nu neimpozabila/scutita din punct de vedere a taxei? In acest caz, se intocmeste factura cu TVA? Cumparatoarea va inregistra aceasta achizitie ca si fond comercial?

Raspuns:

Din datele furnizate intelegem ca tranzactia respectiva presupune furnizarea unor informatii cu privire la clientela societatii, de catre o societate din Romania unei companii din Italia, cu scopul transferarii contractelor incheiate de compania din Romania catre compania din Italia. Din datele furnizate intelegem ca nu are loc un transfer de afacere.

In ceea ce priveste clasificarea tranzactiei, in opinia noastra aceasta este cel mai probabil o prestare de servicii. Livrarea de bunuri este foarte clar definita in Codul fiscal la art. 128 si presupune transferul unor active corporale, care au o forma fizica. Caracterul tangibil al obiectului tranzactiei este determinant in stabilirea clasificarii TVA. Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. Potrivit prevederilor art. 1251 prin ‘bunuri’ se intelege bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Deci transferul unor active intangibile nu se incadreaza in aceasta definitie. Cu alte cuvinte, cel putin din perspectiva TVA, transferul acestui activ intangibil (lista de clienti) reprezinta o prestare de servicii, puteti sa o considerati mai degraba, asa cum am denumit-o si mai sus, ca servicii de punere la dispozitie a unor informatii privind clientela societatii unei companii din Italia. Mai mult decat atat, chiar definitia prestarii de servicii prevazuta la art. 129 incadreaza ca prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita la art. 128.

In ceea ce priveste regimul TVA, in opinia noastra aceasta tranzactie poate fi asimilata cel mai bine unei prestari de servicii intangibile pentru care locul prestarii se stabileste conform prevederilor art. 133 alin. (2) ca fiind la beneficiar, deci la societatea din Italia, operatiunea fiind neimpozabila in Romania. Cu alte cuvinte, consideram ca este o prestare intracomunitara de servicii.

In ceea ce priveste inregistrarea acestei achizitii ca un activ contabil, potrivit reglementarilor contabile adoptate prin OMFp 3055/2009, fondul comercial se inregistreaza in contabilitate doar la consolidare sau la preluarea unei afaceri (prin achizitie sau fuziune). In alte situatii nu se inregistreaza fond comercial. Potrivit acelorasi reglementari, listele de clienti nu se recunosc ca imobilizari necorporale. Astfel, consideram ca sumele platite pentru clientela vor fi inregistrate drept cheltuieli cu serviciile prestate. Cu toate acestea, reglementarile contabile descrise mai sus sunt aplicabile in cazul in care cumparatorul ar fi tot o societate din Romania. Intrucat in cazul de fata cumparatorul este o societate din Italia aceasta se va conforma reglementarilor contabile din Italia.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.